Hoge Raad over geldigheid relatiebeding in personeelsreglement

Volgens artikel 7:653 BW moet een concurrentiebeding schriftelijk worden overeengekomen. Dat geldt ook voor een relatiebeding. Schriftelijk overeenkomen kan in een arbeidsovereenkomst of in een separaat door werkgever en werknemer ondertekend document. Maar kan dat ook door het concurrentiebeding of relatiebeding op te nemen in een personeelsreglement of handboek arbeidsvoorwaarden en daarnaar te verwijzen? De […]