Wijziging Arbowet

Het wetsvoorstel van minister Asscher voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is in op 24 januari 2017 door de Eerste Kamer gekomen. De gewijzigde wet treedt per 1 juli 2017 in werking.