Flexibel werken wordt gemakkelijker

Werknemers kunnen een verzoek indienen bij hun werkgever om hun arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen. Die mogelijkheid staat in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) en is nu uitgebreid. Werknemers kunnen binnenkort ook een verzoek indienen om hun werktijden aan te passen en om op een andere plaats te werken dan zij tot nu toe deden, bijvoorbeeld thuis. Een werkgever mag die verzoeken niet zomaar weigeren.