Coronavirus actualiteiten

De actualiteiten en maatregelen rond het coronavirus volgen elkaar in razendsnel tempo op. Een belangrijke ontwikkeling betreft de afschaffing van de regeling Werktijdverkorting en de introductie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hieronder de hoofdlijnen van deze noodmaatregel, die nu nog in detail wordt uitgewerkt, aangevuld met een aantal praktische andere aandachtspunten bij thuiswerkende medewerkers.

Wijziging Arbowet

Het wetsvoorstel van minister Asscher voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is in op 24 januari 2017 door de Eerste Kamer gekomen. De gewijzigde wet treedt per 1 juli 2017 in werking.