Wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 24 maart jl. is het wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het voorstel bevat wijzigingen die betrekking hebben op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Onderdeel daarvan is het voorstel om werkgevers te compenseren voor transitievergoedingen die zijn betaald […]

Asscher kondigt aanpassingen WWZ aan

Vanochtend heeft Minister Asscher tijdens een persconferentie aangekondigd dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal punten zal worden aangepast. Kabinet, coalitie en sociale partners zijn het erover eens dat de volgende onderdelen snel moeten worden gewijzigd.