Reorganiseren wegens coronacrisis, afspiegelen

Reorganisatie wegens coronacrisis, afspiegelen

Gevreesd wordt dat na afloop van de NOW 2.0 regeling – de financiële hulpmaatregelen van de overheid – per 1 oktober a.s. vele bedrijven alsnog failliet zullen gaan. Faillissementen kunnen soms worden voorkomen door tijdig te reorganiseren en afscheid te nemen van werknemers wegens verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden.

Wijziging Ontslagregeling

Het jaar begint gelijk al weer met wat gewijzigde wet- en regelgeving. Als gevolg van de Verzamelwet SZW 2016 is op 17 december jl. een wijziging doorgevoerd in de Ontslagregeling.