De Ondernemingskamer over het adviesrecht van de OR door de jaren heen

Heeft het zin om naar de Ondernemingskamer te gaan?

Onlangs is bij Uitgeverij Boom (Boomjuridisch) een boek verschenen over 40 jaar rechtspraak van de Ondernemingskamer over het adviesrecht. In dit boek wordt onder andere aandacht besteed aan een onderzoek naar de resultaten van de aan de Ondernemingskamer voorgelegde artikel 25 WOR of advies geschillen.

Adviesrecht OR over salaris topbestuurders?

Er komt waarschijnlijk een uitbreiding aan van het adviesrecht van de OR ten aanzien van het salaris van topbestuurders. Naar aanleiding van een kamerdebat op 14 januari jl. over inkomens-en vermogensverdeling heeft Minister Asscher van Sociale Zaken in de Tweede Kamer dit aangekondigd.