Aanzegging bij voorbaat is mogelijk

Zoals bekend geldt met ingang van 1 januari 2015 een ‘aanzeggingsverplichting’. Deze verplichting houdt in dat een werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) aan de medewerker moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet.