Werkgeversportaal UWV

Langs deze weg willen we u wijzen op het Werkgeversportaal van UWV, de beveiligde omgeving voor werkgevers op www.uwv.nl. Daar kunnen werkgevers online een persoonlijk account aanvragen. Per 1 juli 2015 kunt als werkgever via het werkgeversportaal ook de formulieren uploaden voor het indienen van een ontslagaanvraag conform de nieuwe ontslagregels.

Reminder: ook transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen aan alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Ook aan langdurig zieke werknemers. Check nu ‘slapende dossiers’ om onaangename verrassingen te voorkomen!

Uitvoeringsregels gepubliceerd: Ontslagregeling

De Ontslagregeling is eigenlijk een nieuwe variant van het Ontslagbesluit, dat nu geldt als kader voor de UWV-ontslagprocedure. Hierin is een aantal al bekende regels vastgelegd, maar er staan ook nieuwe uitvoeringsregels in die verband houden met de nieuwe regels rond ontslag en de transitievergoeding.