U hebt allen vast de belangrijkste wetswijzigingen (WWZ) die per 1 januari 2015 in werking zijn getreden inmiddels wel op het netvlies, maar als kleine geheugensteun hier nog even kort op een rij.

Als werkgever moet u voortaan een aanzegtermijn in acht nemen, dat wil zeggen dat u de werknemer uiterlijk een maand voordat een contract voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) afloopt, moet mededelen of u het contract wil voortzetten of niet. Let op: u moet formeel ook aanzeggen als u de arbeidsovereenkomst wél wil verlengen, niet alleen als u deze wil laten eindigen.
Een proeftijd is niet langer toegestaan bij arbeidsovereenkomsten voor de duur van zes maanden of korter.
Het is niet langer toegestaan om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hierop is een uitzondering: als u als werkgever een zwaarwegend specifiek bedrijfsbelang hebt bij een dergelijk beding geldt een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst mogelijk wel. Voorwaarde om op dit beding een beroep te kunnen doen is dat u bij het beding schriftelijk een goede motivatie hebt opgenomen waarin staat vermeld waarom het zo belangrijk is dat deze werknemer in zijn of haar functie gebonden wordt aan een concurrentiebeding. Let op: een relatiebeding is in feite ook een concurrentiebeding, dus daarvoor geldt dit ook.
Als u nog vragen hebt over hoe u een en ander in uw contracten moet of kan opnemen, neem gerust contact met ons op.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht