Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen aan alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Ook aan langdurig zieke werknemers. Check nu ‘slapende dossiers’ om onaangename verrassingen te voorkomen!

Ook aan werknemers die twee jaar arbeidsongeschikt zijn en waarbij de werkgever niet meer verplicht is om het loon (door) te betalen, moet bij het einde van de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding worden betaald. Veel werkgevers hebben nog werknemers ‘in hun systeem staan’ die al lang geen werkzaamheden meer verrichten (of in ieder geval geen werk dat als eigen of passende arbeid is te beschouwen) en ook geen salaris meer ontvangen, maar waarvan de arbeidsovereenkomst nooit formeel is beëindigd. Doe je dat vóór 1 juli 2015 alsnog, dan ‘kost dat niets’. Doe je dat pas op of na 1 juli 2015, dan is een transitievergoeding verschuldigd.

Een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is doorgaans eenvoudig te realiseren, mits het (re-integratie)dossier op orde is. Je kunt over het einde van de arbeidsovereenkomst afspraken maken met de werknemer of eenzijdig actie nemen door een ontslagvergunning aan te vragen bij UWV.

Als je zo’n ‘slapend dossier’ in de kast hebt hangen, neem dan dus nu actie! Daar is nog precies drie weken tijd voor.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht