Per 1 juli 2015 bepaalt de ontslaggrond of een werkgever voor ontslag naar het UWV moet of naar de kantonrechter. De procedure bij het UWV neemt op dit moment met gemak 6 tot 8 weken in beslag. In het Sociaal Akkoord is al gezegd dat deze procedure sneller moet en hierbij is een (streef)termijn van 4 tot 5 weken genoemd. Om deze versnelling te realiseren, wordt de procedure bij het UWV volledig gedigitaliseerd. Op 10 februari jl. is echter besloten om deze digitalisering voorlopig on-hold te zetten.

Ondanks de afspraken in het Sociaal Akkoord heeft minister Asscher de Tweede Kamer bij brief van 10 februari 2015 geïnformeerd dat de digitalisering voorlopig niet doorgaat. Dit komt doordat de digitalisering veel ingewikkelder blijkt te zijn dan verwacht en (daardoor) ook veel kostbaarder is dan vooraf begroot.

Toch garandeert minister Asscher dat de versnelde behandeling van verzoeken om toestemming tot opzegging van arbeidsovereenkomst via het UWV per 1 juli 2015 doorgang zal vinden. De versnelling zal, aldus minister Asscher, gerealiseerd kunnen worden door het inzetten van extra capaciteit (personeel) bij het UWV en een beperkte vorm van digitalisering.

De praktijk zal moeten uitwijzen of het UWV de streeftermijn van vier tot vijf weken voor een volledige behandeling van zo’n verzoek zal (kunnen) halen. Zodra meer bekend is wanneer de digitalisering bij het UWV wel doorgaat, laten we dit direct weten.

Voor nu betekent dit ontslagaanvragen de komende tijd nog gewoon nog per post of fax moeten worden ingediend en ook de doorlooptermijn van ruim 6 tot 8 weken (soms zelfs drie maanden) blijft voorlopig nog ongewijzigd.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht