Welkom in het themadossier Privacy & AVG

 

Privacy is altijd al een relevant onderwerp op de werkvloer. Denk aan (verborgen) cameratoezicht, het gebruik van een digitale prikklok of toegangsbadge of de controle van internet- en e-mailgebruik van werknemers.

In de afgelopen jaren heeft het onderwerp privacy een behoorlijke vlucht genomen, niet in de laatste plaats door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarop gebaseerde Uitvoeringswet AVG.

De basisbeginselen van gegevensbescherming zijn met de AVG gelijk gebleven, maar op het gebied van handhaving, sancties, verantwoordingsplicht en rechten van betrokkenen zijn wel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo dienen bedrijven (en dus ook werkgevers) meer verantwoordelijkheid te nemen bij de verwerking van persoonsgegevens. Betrokkenen (dus ook werknemers) hebben nieuwe en uitgebreidere rechten gekregen, zoals bij het recht om ‘vergeten te worden’ en het recht op zogenoemde ‘dataportabiliteit’.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu de mogelijkheid om bij overtredingen zware sancties op te leggen, tot zelf 20 miljoen euro (of 4% van de wereldwijde jaaromzet, als dat meer is). Boetes worden in de praktijk nog niet zo vaak opgelegd, maar er zijn inmiddels wel een paar aansprekende Nederlandse voorbeelden: eerste AVG-boete door AP, boete Uber door AP wegens niet tijdig melden datalek (nog onder Wbp). Ook wordt soms corrigerend opgetreden, bijvoorbeeld: verwerkingsverbod BSN Belastingdienst, last onder dwangsom Menzis.

In dit themadossier publiceren wij regelmatig over privacy op de werkvloer.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Fiorens-Privacy in het nieuws

Privacy in het nieuws

De aandacht voor privacy lijkt wel steeds groter te worden. Deze week is er wel heel veel privacy-nieuws en profileert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich ook nog eens flink in de media. Een goed deel van deze actualiteiten biedt ook werkgevers interessante inzichten. Reden om er een paar op een rij te zetten.

Wijzigingen voor HR per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn er weer wat arbeidsrechtelijke regels en bedragen veranderd. Wij zetten een paar wijzigingen op een rij die voor de HR-praktijk relevant zijn. Verhoging minimumloon Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand. Het minimumjeugdloon (voor werknemers jonger dan 23 jaar) stijgt hierdoor ook, aangezien dit […]

Is uw organisatie al AVG-proof?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe regeling voor de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is een Europese regeling die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook […]