De overheid stopt per mei 2016 met payrolling. Dat staat in een brief van minister Stef Blok (Rijksdienst). De overheid wil misbruik van flexibele arbeid aanpakken en daarin het goede voorbeeld geven.

Werkgevers die geen zin hebben in de administratieve beslommeringen die horen bij het hebben van vast personeel, kunnen via een payrollbedrijf mensen inhuren. Deze vorm van inhuur van werknemers is lange tijd door werkgevers als aantrekkelijk ervaren. Per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels voor payrollwerknemers echter aangepast, waarmee de overheid geprobeerd heeft de positie van de payrollwerknemer te verbeteren. De payrollwerknemer heeft sinds begin van dit jaar dezelfde ontslagbescherming als de werknemer bij de inlener. De tewerkstelling van payrollwerknemers is daarmee, zowel de voor inleners als het payrollbedrijf, een stuk minder aantrekkelijk geworden.

De overheid begon vorig jaar al met de afbouw van payrolling. Een deel van de payrollwerknemers kwam al in vaste dienst. ‘Bij de verdere afbouw zal het Rijk als lijn hanteren dat payrollwerknemers die structurele werkzaamheden verrichten, door het Rijk in dienst worden genomen’, aldus minister Blok aan de Tweede Kamer.

Door de aanpassing van de ontslagregels voor payrollwerknemers per 1 januari 2015 en de aanpassing van de zogenaamde ketenregeling per 1 juli a.s. worden de mogelijkheden voor werkgevers om werknemers flexibel in te zetten, aanzienlijk beperkt. Het is daarom goed om uw flexibele schil eens onder de loep te nemen en te kijken wat de mogelijkheden en risico’s zijn. Wij zijn graag bereid u daarbij te helpen.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht