Fiorens is business partner op het gebied van arbeidsrecht en organisatie voor werkgevers, ondernemingsraden en (startende) ondernemers.

Fiorens is een advocatenkantoor met specialistische kennis over en ruime ervaring met reorganisaties, in- en outsourcingen, medezeggenschapstrajecten, arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames, arbeidsvoorwaarden, managementcontracten en het in- en uitlenen van personeel. Ook wordt Fiorens regelmatig benaderd voor collectieve of individuele ontslagkwesties. Fiorens treedt op als sparring partner voor MKB, multinationals, bestuurders en ondernemingsraden.

De aanpak is pro actief en positief. Pro-actief, omdat je beter in een vroeg stadium de goede richting op kunt gaan en kansen kunt pakken, dan dat je halverwege moet ‘redden wat er te redden valt’ of te laat opmerkt dat een ander je voor is geweest. Positief, omdat Fiorens ervan overtuigd is dat mensen en organisaties verder komen wanneer zij zich richten op hun eigen kansen.

In reorganisaties betekent dit dat het verstandig is om altijd verder te kijken dan alleen naar de reductie van kosten en – daarmee meestal – personeel. Dat lijkt een voor de hand liggend uitgangspunt, maar de praktijk is vaak dat de focus vooral ligt op het snijden in personele kosten en niet zozeer op het kijken naar wat voor de eigen organisatie een optimaal uitgangspunt zou vormen in de gegeven en verwachte situatie. Er zijn vaak meer oplossingen voorhanden, die beter aansluiten bij wat de eigen organisatie nodig heeft.

Ook in economisch minder goede tijden is het belangrijk om te excelleren vanuit eigen kracht. Juist dan is het zaak om je als organisatie en als individu te positioneren om straks als eerste te profiteren van een nieuwe periode van vooruitgang.

Fiorens werkt in verschillende opdrachten nauw samen met andere specialisten, steeds afgestemd op wat nodig is voor het beste resultaat. Dit zijn niet alleen collega-juristen, maar ook HR-professionals, fiscalisten en organisatiedeskundigen.


De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofdrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Edwin Werner staat geregistreerd op hoofdrechtsgebied; arbeidsrecht
  • Sandy Gadellaa staat geregistreerd op hoofdrechtsgebied; arbeidsrecht

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Deel deze pagina via