De Hoge Raad heeft op 17 juli jl. bepaald dat het niet in acht nemen van de juiste opzegtermijn geen negatieve gevolgen heeft voor de hoogte (omvang) van de transitievergoeding. Ook al eindigt de arbeidsovereenkomst daardoor eerder, voor de berekening van die vergoeding dient uit te worden gegaan van de einddatum zoals die zou hebben gegolden als wèl de juiste opzegtermijn zou zijn gehanteerd. Dit volgt uit het dwingendrechtelijke karakter van de wettelijke transitievergoeding.

‘Het niet in acht nemen van de juiste opzegtermijn heeft geen negatieve gevolgen voor de hoogte (omvang) van de transitievergoeding’

De werkgever die een onjuiste opzegtermijn hanteert dient dus niet alleen de transitievergoeding te betalen die zou zijn verschuldigd bij een toepassing van de correcte opzegtermijn, maar daarnaast ook de gefixeerde schadevergoeding, te weten de maanden loon die verschuldigd zijn wegens het verschil tussen de correcte opzegtermijn en de toegepaste opzegtermijn. Daarmee is de orde weer hersteld.

Tip voor de werkgever: Kom de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn na, anders ben je duurder uit vanwege de te betalen proceskosten die verschuldigd zijn wanneer de werknemer de transitievergoeding claimt bij de rechter.

Voor een uitgebreider artikel over dit onderwerp, met wat meer details over de uitspraak van de Hoge Raad waar dit artikel op is gebaseerd, lees hier.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht