Vandaag heeft de Hoge Raad zijn beslissing gepubliceerd over de vraag of een werkgever akkoord moet gaan met een voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Het antwoord is: ja.

Lees hier de uitspraak.

De Hoge Raad volgt daarmee de redenering die advocaat-generaal De Bock op 18 september jl. al in een uitgebreid advies had opgenomen, namelijk dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap inderdaad gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), onder toekenning van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding.

De af te spreken vergoeding hoeft echter niet hoger te zijn “dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen”. Bij een beëindiging van een slapend dienstverband kan de vergoeding dus lager zijn dan de transitievergoeding die betaald zou moeten worden als rekening wordt gehouden met de werkelijke datum van beëindiging, wat normaliter het geval is.

De kern van de beslissing op de eerder gestelde prejudiciële vraag is terug te lezen in overweging 2.7.3 van de uitspraak.

Uitzonderingen op de verplichting om op verzoek van de werknemer te beëindigen zijn er ook, terug te vinden in overweging 2.7.3 en 2.7.4, kort gezegd:

  • als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld bij reële re-integratiemogelijkheden, of
  • als voorfinanciering van de transitievergoeding (die de werkgever via de regeling compensatie transitievergoeding bij UWV kan terugvragen) leidt tot ernstige financiële problemen (die uitzondering geldt alleen tot 1 april 2020).

Zie hier voor ons eerdere artikel over het advies van A-G De Bock.

Later meer.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht