Vorige week beantwoordden wij de vraag of medewerkers die in quarantaine zitten vanwege het coronavirus recht hebben op loon in dit artikel.

De maatregelen die genomen worden om verspreiding van het virus te beperken breiden uit. Het aantal ouders dat wordt geconfronteerd met een fit kind dat hierdoor plotseling niet naar school kan gaan neemt toe. Werkende ouders moeten vrij nemen om de opvang van het kind dat plotseling niet naar school gaat te kunnen regelen. Dit is een situatie van overmacht waarvoor werknemer aanspraak maakt op calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof.

“Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof om de opvang te regelen voor een kind dat plotseling niet naar school kan gaan.”

Dit verlof duurt zolang als in redelijkheid nodig is om de opvang van het kind te regelen. Dat kan een paar dagen tot maximaal twee weken duren. Het salaris wordt in die tijd volledig doorbetaald (bij één tot enkele dagen calamiteitenverlof) of voor minimaal 70% doorbetaald (van het maximumdagloon, bij kortdurend zorgverlof)).

Nadat de zorg voor het kind is geregeld, houdt het recht op dit verlof op. Wil de ouder daarna alsnog zelf de zorgtaken voor het kind op zich nemen, dan dient over de invulling van het verdere verlof een afspraak gemaakt te worden met werkgever. Is die zorg niet ‘noodzakelijk’ en voor korte duur (maximaal twee weken binnen een tijdvak van 12 achtereenvolgende maanden), dan ligt het geheel of gedeeltelijk opnemen van verlof voor rekening van werknemer voor de hand. De wet verplicht dan niet tot loondoorbetaling.

In de cao of arbeidsvoorwaardelijke regelingen van werkgever kunnen hierop aanvullende afspraken zijn gemaakt.

 

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht