Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Staatssecretaris Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer afgelopen vrijdag geschreven dat de opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020.

De handhaving van de Wet DBA werd eerder al een aantal keer opgeschort. Zie onder meer: https://www.fiorens.nl/controle-op-wet-dba-op-lange-baan/, https://www.fiorens.nl/geruststellend-bericht-wet-dba/ en https://www.fiorens.nl/opschorting-handhaving-wet-dba-verlengd-tot-1-juli-2018/. Ook had het kabinet in het regeerakkoord aangegeven dat er geheel nieuwe wetgeving zou komen: https://www.fiorens.nl/gevolgen-regeerakkoord-hr/. Daarvoor wordt dus behoorlijk wat tijd genomen. Die tijd wordt onder meer gebruikt voor het uitgebreid raadplegen van zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en brancheorganisaties. De Minister verwacht dat de parlementaire behandeling in de eerste helft van 2019 wordt gestart.

Intussen wordt de handhaving van de Wet DBA bij zogenoemde kwaadwillenden wel voortgezet en per 1 juli 2018 uitgebreid. Op dit moment kijkt de Belastingdienst alleen naar de ernstigste gevallen:

“Dit zijn de kwaadwillenden die opereren in een context van opzet, fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting”.

Vanaf 1 juli 2018 zal de Belastingdienst ook handhaven bij “andere kwaadwillenden”. Volgens de minister zijn dit de kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan”. Daarvan is sprake als de Belastingdienst de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen.

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Deze handhaving vindt plaats via de reguliere controles bij de loonheffingen. Overigens noemen de Minister en Staatssecretaris in hun brief aan de Tweede Kamer ook dat de beperkte handhaving per 1 januari 2020 niet meteen zal worden opgeheven. Dat gebeurt gefaseerd gedurende (maximaal) een jaar, tot 1 januari 2021. Dat was al bekend uit het regeerakkoord.

Wij blijven de ontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2018/02/09/opschorting-handhaving-wet-dba-verlengd-tot-1-januari-2020

Kamerbrief-roadmap-vervanging-dba-180209

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht