De op deze website getoonde informatie is door Fiorens met veel zorg samengesteld. Fiorens streeft ernaar alle informatie zo volledig en juist mogelijk ter beschikking te stellen, maar kan niet onverkort ingestaan voor de volledigheid en juistheid van de ter beschikking gestelde informatie. Indien zich onvolkomenheden voordoen, dan zal Fiorens zich inzetten deze zo spoedig mogelijk te herstellen.Fiorens raadt bezoekers van deze website af om de daarop ter beschikking gestelde algemene informatie te gebruiken als advies in een specifieke situatie.Fiorens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met onverhoopte onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website getoonde informatie, alsook niet in verband met verwijzingen naar andere websites – daaronder begrepen de inhoud, de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden en het functioneren van de websites – die niet door Fiorens worden onderhouden.Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website of onderdelen daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fiorens.

Bekijk de disclaimer in pdf. 

Deel deze pagina via