Het coronavirus noopt veel bedrijven tot ingrijpen in hun personeelsbestand. De NOW 3.0 is minder ruimhartig dan de voorgaande twee NOW-regelingen (zie onze eerdere korte publicatie) en legt geen boete op voor het ontslaan van werknemers wegens bedrijfseconomische reden. Daarnaast lijkt het er ook op dat bedrijven minder bereid zijn af te wachten tot het coronavirus is verdwenen of dat een goed werkend vaccin verkrijgbaar is. Voor velen zal ook gelden dat het vet op de botten is verdwenen; de NOW-regeling is immers geen subsidie die alle bedrijfskosten dekt.

 

Het is voor een werkgever belangrijk om in te spelen op de corona-crisis. Kan een werkgever ook nog andere paden bewandelen dan het ontslaan van een werknemer, bijvoorbeeld door het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden?

Ja, maar dit is niet eenvoudig.

De werkgever kan:

  1. de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld beloning) wijzigen met instemming van de werknemer;
  2. de arbeidsvoorwaarden wijzigen zonder instemming van de werknemer;
  3. de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk laten ontbinden of de rechter verzoeken de gevolgen (arbeidsvoorwaarden) van de arbeidsovereenkomst te wijzigen;
  4. een nieuwe cao proberen af te sluiten of de cao proberen te wijzigen.

Wat niet kan is het loon (arbeidsvoorwaarde) niet uitbetalen op grond van de gedachte ‘geen arbeid geen loon’. De werkgever is ook loon verschuldigd indien de werknemer geen werk verricht, tenzij de reden van het niet werken in de risicosfeer ligt van de werknemer. Daarvan is geen sprake indien er als gevolg van het coronavirus geen werk is. Dat komt voor risico van de werkgever. Een werknemer kan dus bijvoorbeeld ook niet worden gedwongen om vakantiedagen op te nemen (of in te leveren).

In alle gevallen is van belang dat de werkgever voorafgaand in overleg treedt met de werknemer(s) en/of ondernemingsraad, bij de voorgestelde wijziging rekening houdt met het belang van de werknemer (bijvoorbeeld met een afbouwregeling) en zich afvraagt of er geen ander, minder ingrijpend middel mogelijk is om het doel te bereiken.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht