Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Daar schreven wij uitgebreid over in ons bericht Controle op Wet DBA op de lange baan. In de derde voortgangsrapportage, die Wiebes op 20 april jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt opnieuw de stand van zaken in het DBA-dossier besproken. Ook kondigt Wiebes in de brief aan dat hij nog voor het zomerreces duidelijkheid zal geven over de vraag hoe het verder moet met de Wet DBA en wat dat betekent voor de opschorting van de handhaving.

Het zou goed kunnen dat de handhaving van de Wet DBA na 1 januari 2018 nog verder zal worden opgeschort of dat er een alternatief komt voor de huidige wetgeving.

Op dit moment loopt onder leiding van het Ministerie van SZW nog een onderzoek naar de begrippen “vrije vervanging” en gezagsverhouding” (zie eveneens hierover uitgebreider: Controle op Wet DBA op de lange baan). Met dit onderzoek wordt bekeken hoe deze begrippen concreter of anders ingevuld kunnen worden. Deze criteria zijn namelijk belangrijk bij het bepalen of er sprake is van loondienst. Het onderzoek zou spoedig moeten worden afgerond. De bedoeling is dat het rapport dat daaruit volgt op korte termijn wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de informateur. In december 2016 is door Minister Asscher namelijk al toegezegd dat het rapport zal worden ingebracht in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie van het nieuwe kabinet.

Nu de wetgeving voor zzp’ers een belangrijk onderwerp is aan de formatietafel en de uitkomsten van de onderhandelingen nog onduidelijk zijn, laat het zich aanzien dat Wiebes in zijn volgende bericht inhoudelijk nog maar weinig zal kunnen en willen zeggen over het verdere vervolg in dit dossier. Dat zal hij overlaten aan het volgende kabinet. Het is dan zeker niet ondenkbaar dat er een alternatief komt voor de huidige wetgeving. De mogelijkheden daartoe worden namelijk op dit moment ook door de Ministeries van Financiën en SZW verkend.

Het is dus nog even afwachten wat er gaat gebeuren. De zzp’er en hun opdrachtgevers weten nog steeds niet waar zij aan toe zijn. Hopelijk volgt tegen de zomer wat meer duidelijkheid. Tot die tijd is de handhaving van de wet dus uitgesteld (behalve voor kwaadwillende). Het advies aan opdrachtgevers en opdrachtnemers blijft dan ook om de modelcontracten te blijven gebruiken en nauwkeurig te handelen naar wat is afgesproken.

Wij blijven de berichten over de Wet DBA op de voet volgen.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht