Het kabinet wil het vaderschap (officieel: partnerschap) stimuleren door het hen per augustus 2022 mogelijk te maken betaald ouderschapsverlof op te nemen gedurende maximaal negen weken. Die negen weken van het ouderschapsverlof dienen in het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen. De betaling is gelimiteerd, de vader (partner) ontvangt namelijk de helft van zijn dagloon per werkdag van het UWV, waarbij tevens geldt dat dit dagloon aan een maximum is gebonden (gelijk bij een WW-uitkering). Het maximumdagloon bedraagt thans Euro 219,28 bruto.

 

Natuurlijk geldt deze komende ouderschapsregeling ook voor moeders, maar de praktijk wijst uit dat die veel vaker dan de vader gebruik maken van de huidige ouderschapsregeling, die inhoudt dat ouders in de eerste 8 levensjaren van hun kind gedurende 26 weken (een half jaar) onbetaald verlof kunnen opnemen. Aangezien beide ouders het zich niet kunnen veroorloven een half jaar zonder inkomen te zitten, neemt de moeder wel ouderschapsverlof op en de vader niet, zo blijkt uit onderzoek. Volgens minister van Engelshoven blijven de vrouwen in de zorgtaken hangen en dat wil het kabinet met deze maatregel doorbreken. Overigens gaat het om ouderschapsverlof, het zijn van ouder is niet geslacht-gebonden. Dit betekent ook dat beide ouders hier gebruik van kunnen maken.

Deze maatregel is een voortzetting van de trend om beide ouders meer en in een gelijke mate bij de opvoeding van de kinderen te betrekken – en daarmee de participatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsook de emancipatie.

Dat het om een trend gaat blijkt ook wel uit de uitbreiding vorig jaar van het betaalde kraamverlof voor de partner naar vijf dagen direct na de geboorte van de baby. Per 1 juli a.s. krijgt die partner tevens het recht om gedurende de eerste 26 weken van het leven van de baby vijf weken betaald (partner)verlof of aanvullend geboorteverlof op te nemen. Ook dit verlof is echter beperkt wat betaling betreft. Het bedraagt 70% van het maximum dagloon.

Wij zetten het voor u even op een rij.

Per augustus 2022 kan de partner van de moeder aldus aanspraak maken op:

  • 5 dagen betaald kraamverlof direct na de geboorte van het kind;
  • 5 weken betaald partnerverlof of aanvullend geboorteverlof in verband met de geboorte van een kind, op te nemen in het eerste half jaar na de geboorte;
  • 9 weken deels betaald ouderschapsverlof, op te nemen in het eerste levensjaar van het kind;
  • 17 weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste acht levensjaren van het kind.
Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht