Met de introductie van de nieuwe wettelijke transitievergoeding komen er veel vragen op. Een belangrijke vraag is of de transitievergoeding verschuldigd is náást een eventuele vooraf overeengekomen exitregeling in de arbeidsovereenkomst of vergoeding op basis van een sociaal plan. Moeten werkgevers bij ontslag vanaf 1 juli 2015 dubbel gaan betalen?

Ook is het op basis van de nieuwe wet niet duidelijk of de transitievergoeding meerdere malen bij een werkgever kan worden opgeëist als een werknemer na een korte tussenpose opnieuw in dienst treedt bij de werkgever. Zoals de Wet Werk en Zekerheid nu is geformuleerd, lijken deze vergoedingen bij elkaar opgeteld te worden. Dat zou een forse kostenverhoging betekenen voor werkgevers.

Daar wil de regering wat aan doen. Het probleem van mogelijk cumulerende beëindigingsvergoedingen wordt inmiddels onderkend. Het is volgens het kabinet niet de bedoeling dat deze vergoedingen bij elkaar gaan optellen. De Wet Werk en Zekerheid wordt op dit punt daarom nader aangepast.

Dat gebeurt in eerste instantie door middel van het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2015, die naar verwachting nog zal worden aangevuld met een nader besluit met daarin overgangsrecht ten aanzien van de transitievergoeding. Het wetsvoorstel bevat – onder meer – de al eerder door minister Asscher aangekondigde reparaties inzake de Wet Werk en Zekerheid.

Op 13 november 2014 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt vandaag (op 18 november 2014) hoe de procedure in de Eerste Kamer zal gaan verlopen.

Ten aanzien van de transitievergoeding worden verschillende anticumulatiemaatregelen genomen. Aan het nieuwe artikel 7:673 BW wordt toegevoegd dat als een werknemer van zijn werkgever een transitievergoeding heeft ontvangen, en deze vervolgens na een korte tussenperiode opnieuw een arbeidsovereenkomst aangaat met diezelfde werkgever, hij niet opnieuw bij het einde daarvan een volledige transitievergoeding kan opeisen. De eerdere transitievergoeding komt dan in mindering op het recht op vergoeding die de wet de werknemer geeft bij het einde van de nieuwe arbeidsovereenkomst. Dubbeling kan dus niet voorkomen.

Daarnaast is er nader overgangsrecht in de maak om de samenloop tussen de transitievergoeding en vergoedingen op basis van lopende sociaal plannen en vooraf overeengekomen exitregelingen te voorkomen. De bedoeling is overgangsrecht te introduceren dat concreet bepaalt dat de transitievergoeding niet is verschuldigd bij beëindiging als er al een (hogere) contractuele beëindigingsvergoeding of vergoeding uit een sociaal plan wordt betaald door de werkgever.

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van deze anticumulatiewetgeving.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht