Er komt waarschijnlijk een uitbreiding aan van het adviesrecht van de OR ten aanzien van het salaris van topbestuurders. Naar aanleiding van een kamerdebat op 14 januari jl. over inkomens-en vermogensverdeling heeft Minister Asscher van Sociale Zaken in de Tweede Kamer dit aangekondigd.

De minister bereidt een wijziging voor van de Wet op de Ondernemingsraden. Deze wijziging moet er toe leiden dat ondernemingsraden vanaf januari volgend jaar adviesrecht krijgen over het salaris van het topmanagement in hun onderneming.

Het adviesrecht voor de OR moet de visie van minister Asscher niet direct gaan over de hoogte van de beloning, maar wel over de verhouding met de salarissen van andere werknemers in de onderneming. Asscher hoopt dat de discussie en het debat erover leiden tot matiging van de topsalarissen in het bedrijfsleven. Het is niet zijn bedoeling om daadwerkelijk in te grijpen in die salarissen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht