Hierbij nog even een reminder: sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor het kortdurend en langdurend zorgverlof. Wij geven een samenvatting van de wijzigingen.

Het was al mogelijk kortdurend en langdurend zorgverlof op te nemen voor directe familieleden (partner, ouder of kind), maar het kan sinds 1 juli 2015 ook om andere personen te verzorgen zoals een broer of zus, grootouder of kleinkind, huisgenoot of iemand anders in de sociale omgeving, zoals vrienden en bekenden.
Ook is het aantal zorgsituaties waarin langdurend zorgverlof kan worden opgenomen uitgebreid: dit kan vanaf nu bij alle noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid, ook als het niet levensbedreigend is.
Het kortdurend zorgverlof:
bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten;
geeft de werknemer recht op 70% van diens loon, maar ten minste op het voor hem/haar geldende wettelijke minimumloon;
mag door een werkgever alleen maar worden afgewezen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dat groter is dan het belang van de werknemer bij het zorgverlof, dat zal niet snel aan de orde zijn.
Het langdurend zorgverlof:
bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste zesmaal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten;
is een vorm van onbetaald verlof, tijdens dit verlof heeft de werknemer geen recht op loon;
mag een werknemer zelf indelen, dat wil zeggen de werknemer mag bepalen op welke manier deze het langdurend zorgverlof wil spreiden en is daarin niet meer beperkt;
moet minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd door de werknemer;
mag door een werkgever alleen maar worden afgewezen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dat groter is dan het belang van de werknemer bij het zorg§verlof, dat zal niet snel aan de orde zijn.

Let op, wat hiervoor vermeld staat betreft de wettelijke regeling. In de cao of in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvereniging kunnen (andere) regels zijn opgenomen, die ruimere verlofmogelijkheden bieden aan de werknemer.
Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht