Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing arbeidsduur gewijzigd. Daardoor krijgen werknemers meer mogelijkheden om flexibel met hun arbeidsduur om te gaan.

Werknemers kunnen voortaan één keer per jaar (nu is dat één keer per twee jaar) een aanvraag indienen voor een wijziging van hun contractuele arbeidsduur. Bij onvoorziene omstandigheden geldt een uitzondering, dan kan de werknemer voortaan binnen een jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag bovendien tijdelijk zijn. Dat hoeft dan ook niet meer minimaal vier maanden van tevoren aangevraagd te worden. Van zulke onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als een ouder van de werknemer plotseling hulpbehoevend wordt en de werknemer hierdoor tijdelijk minder wil werken.

Het is de bedoeling dat werknemers op deze manier onder meer zorgtaken en werk gemakkelijker kunnen combineren omdat zij flexibeler hun arbeidsduur kunnen bepalen.

De werkgever mag een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur alleen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een werknemer meer uren per week wil werken maar de werkgever daarvoor onvoldoende werk voorhanden heeft, of als de afwezigheid van de werknemer op bepaalde moment echt een onoverkomelijk probleem oplevert. Dat zal niet snel aan de orde zijn.

Belangrijk aandachtspunt bij zulke aanvragen is wel de inhoud van het takenpakket van de werknemer. Als een werknemer een verzoek doet om een minder aantal uren per week te mogen werken, houd dan wel in de gaten in hoeverre die werknemer nog aan zijn takenpakket kan voldoen. Misschien behoeft het takenpakket wat aanpassing, om te voorkomen dat er dingen blijven liggen of de werknemer last krijgt van een te hoge werkdruk en hierdoor misschien zelfs voor lange tijd uitvalt. Zeker als de werknemer de aanvraag doet omdat er in diens thuissituatie zorg benodigd is, ligt overbelasting eerder op de loer en is het verstandig om hier de nodige aandacht aan te besteden als werkgever.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht