Vanochtend heeft Minister Asscher tijdens een persconferentie aangekondigd dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal punten zal worden aangepast. Kabinet, coalitie en sociale partners zijn het erover eens dat de volgende onderdelen snel moeten worden gewijzigd.

  • Werkgevers en werknemers kunnen in sectoren waarin sprake is van seizoensgebonden werk in de CAO een uitzondering maken op de regel dat pas zes maanden na het einde van een arbeidsovereenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan. Toegestaan wordt om voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, de tussenpoos voor onderbreking van de zogenoemde ‘keten’ (van arbeidsovereenkomsten) te verkorten tot drie maanden.

 

  • Langdurig zieke werknemers hebben en houden recht op de transitievergoeding als hun werkgever na twee jaar ziekte afscheid van hen wil nemen. Eerder was er sprake van dat de transitievergoeding dan niet meer verschuldigd zou worden. Nieuw wordt wél dat de werkgever in die situatie een compensatie krijgt van UWV uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme premie daarvoor zal worden verhoogd.Deze wijzigingsvoorstellen zijn vanochtend naar de Tweede Kamer gestuurd. Wordt vervolgd.

Persbericht van het Ministerie van SZW

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht