Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging die leidt tot een uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) met betrekking tot pensioenen. Deze uitbreiding houdt in dat de OR ook bij uitvoering van de pensioenregeling door een pensioenfonds instemmingsrecht heeft bij wijziging van de pensioenregeling.

Artikel 27 van de WOR bepaalt dat de OR instemmingsrecht heeft bij elk voorgenomen besluit van de ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering. De OR speelt in principe alleen een rol bij de rechtstreeks verzekerde pensioenregeling (dus pensioenovereenkomsten die zijn ondergebracht bij een verzekeraar).

Ingeval de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioen of een ondernemingspensioenfonds, speelt de OR geen rol. De argumentatie die daarvoor destijds door de regering werd gegeven, was dat de OR geen rol zou moeten spelen bij de pensioenfondsen, omdat het bij het wijzigen van de pensioenregeling in dat geval niet zou gaan om een besluit van de ondernemer.

Het instemmingsrecht bestaat op grond van artikel 27 lid 7 van de Wet op de Ondernemingsraden al voor gevallen dat de werkgever een pensioenregeling wilde vaststellen of intrekken, maar nog niet voor een wijziging. Als gevolg van deze wetswijziging krijgen werknemers, via de OR, dus meer invloed op hun pensioen.

Het voorstel verduidelijkt dat de OR instemmingsrecht heeft over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling (namelijk voor zover het regelingen betreffen die direct van invloed zijn op de pensioenovereenkomst), ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI). Dit geldt ook als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Het overbrengen van een pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

De OR heeft ook instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder. Daarmee wordt een lacune in het huidige instemmingsrecht gedicht.

Uiteraard geldt dat als een pensioenregeling inhoudelijk bij CAO is geregeld, de OR geen instemmingsrecht heeft aangezien sociale partners al hierover hebben besloten.

Het wetsvoorstel is inmiddels aangeboden aan de Eerste Kamer. Afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer kan het op zijn vroegst op 1 oktober 2016 ingaan (indien het voorstel nog voor het zomerreces wordt behandeld), anders op 1 januari 2017.

Bij vragen over wat deze wetswijziging betekent binnen uw organisatie, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht