Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) aangenomen. Met deze wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 afgeschaft en zal er met ingang van die datum gewerkt worden met (model)overeenkomsten.

Vanaf 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en wordt zowel de zzp’er als de opdrachtgever verantwoordelijk voor het antwoord op de vraag of sprake is van een dienstverband. Hiervan is kort gezegd sprake als (1) persoonlijke arbeid wordt verricht, (2) tegen betaling van loon en (3) er een gezagsverhouding is.

De nieuwe regeling houdt in dat zzp’er en opdrachtgever samen een modelovereenkomst aangaan en daarin vastleggen dat er geen sprake is van een (verkapt) dienstverband. Als blijkt dat toch sprake is van een verkapt dienstverband, kan de opdrachtgever (die dan feitelijk als werkgever wordt gezien) een naheffing tegemoet zien waarbij hij alsnog werknemerspremies moet betalen. Dit is anders dan bij het huidige VAR-systeem waarin alleen de zzp’er verantwoordelijk is voor de fiscale consequenties van zijn werkzaamheden.

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt eerst nog een implementatietermijn: in deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken.

 

(Model)overeenkomsten

Om gevrijwaard te worden van negatieve fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen opdrachtgever en zzp’er de nieuwe modelovereenkomsten van de Belastingdienst gebruiken. In dat geval wordt aangenomen dat er fiscaal geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het niveau van de modelovereenkomsten is echter (nog) niet om over naar huis te schrijven. Dit is ook erkend door staatssecretaris Wiebes van Financiën. Hier zal dus nog het nodige aan moeten worden gedaan.

Ook kunnen opdrachtgevers en/of opdrachtnemers een voor/door hen op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst zal vervolgens een oordeel geven over de overeenkomst en meer in het bijzonder over de arbeidsrelatie. Let er hierbij op dat de Belastingdienst deze overeenkomst strikt zal toetsen waardoor het zo kan zijn dat ook andere – veel gebruikte – bepalingen niet zonder meer in de overeenkomst kunnen blijven staan, terwijl dat in de praktijk wel wenselijk is.

Wij adviseren u graag over de door u te gebruiken (model)overeenkomst. Ook staan we u graag bij in het traject waarin de door u gewenste overeenkomst wordt voorgelegd aan de Belastingdienst.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht