Op 4 maart jl. is bekend gemaakt dat er bij de Eerste Kamer behoefte bestaat aan een inhoudelijke bespreking van het wetsvoorstel (voorbereidend onderzoek). De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel dus niet direct afdoen als hamerstuk. De start van het voorbereidend onderzoek is nu op de agenda gezet voor 8 april a.s., dat wil zeggen voor de korte termijn. De vraag is echter of de behandeling in de Eerste Kamer snel genoeg gaat voor de eerste geplande wijzigingen, per 1 juli 2014.

Na de behandeling in de Tweede Kamer op 18 februari jl. is duidelijk geworden dat de inwerkingtreding van de wijzigingen die betrekking hebben op flexwerkers (waaronder de ketenregeling) is uitgesteld naar 1 juli 2015. Ook het nieuwe ontslagrecht treedt in werking per 1 juli 2015.

Wanneer de Eerste Kamer tijdig (dat wil zeggen binnen enkele maanden) het wetsvoorstel in zijn huidige vorm aanneemt, treedt een aantal van wijzigingen echter al per 1 juli 2014 in werking. Een en ander hangt sterk af van de vraag of de Eerste Kamer het wetsvoorstel inhoudelijk zal behandelen of als een hamerstuk zal afdoen. Nu de Eerste Kamer heeft aangegeven dat er een inhoudelijke bespreking zal plaatsvinden, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen hoe lang de behandeling gaat duren. Of 1 juli 2014 als inwerkingtredingsdatum voor enkele van de maatregelen haalbaar is, is dus wel de verwachting maar ook nog onzeker.

Kortom, het kán zijn dat een aantal maatregelen al per 1 juli 2014 in werking treedt. Dit gaat onder meer om de beperking van het concurrentiebeding, de proeftijd en de aanzegtermijn. Zie voor een totaaloverzicht: Wetsvoorstel Werk en Zekerheid – tips voor de praktijk

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht