Het jaar begint gelijk al weer met wat gewijzigde wet- en regelgeving. Als gevolg van de Verzamelwet SZW 2016 is op 17 december jl. een wijziging doorgevoerd in de Ontslagregeling.

Wij berichtten hier al eerder over in het artikel ‘Verzamelwet SZW 2016; begrip “kleine werkgever” en regels omtrent fictieve opzegtermijn’. Onder meer zijn er wijzigingen doorgevoerd in de afspiegelingsregel en de berekening van de kleine-werkgever-transitievergoeding. Met de Verzamelwet SZW 2016 zijn de artikelen 7:673a en 7:673d BW aangepast ten aanzien van het referentiejaar waarvan over de tweede helft van het jaar het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend om te bezien of sprake is van een werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers. Voor die kleine werkgevers kan immers een beperktere transitievergoedingsplicht gelden. Voor de berekening van het gemiddelde aantal werknemers in de tweede helft van een kalenderjaar is, waar mogelijk, het moment waarop de ontslagprocedure is gestart, bepalend. Voor de lopende reorganisaties is overgangsrecht bepaald.

Deel deze publicatie via
Terug naar het overzicht