Welkom in het themadossier Wet Werk en Zekerheid

 

Al vanaf ruim voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid houden wij u via deze speciale WWZ-website op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de nieuwe wetgeving. Intussen is de Wet Werk en Zekerheid een feit. Zoals voorspeld en inmiddels gebleken, is de impact op de arbeidsrechtelijke en HR-praktijk groot.

Er is aardig wat veranderd. En er staan nog meer veranderingen op stapel die voortvloeien uit de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd of daarop een correctie aanbrengen.

Wij blijven u met deze website op de hoogte houden over de actuele stand van zaken, de inhoud van wetsvoorstellen en de wijzigingen die dit voor de praktijk meebrengt. We geven u tevens praktische tips en adviseren over wat u kunt of moet doen om optimaal voorbereid te zijn op aangekondigde wijzigingen.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren over de wetswijzigingen of de gevolgen in uw situatie, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Werkgevers willen langere WW toch repareren

In 2012 besloot het kabinet om de duur van de werkloosheidsuitkering met ingang van 2016 stapsgewijs af te bouwen van drie jaar naar twee jaar. In reactie daarop hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties in het Sociaal Akkoord van 2013 met het toenmalige kabinet afgesproken dat ze het derde WW-jaar in ere zouden mogen herstellen via […]