Welkom in het themadossier Wet Werk en Zekerheid

 

Al vanaf ruim voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid houden wij u via deze speciale WWZ-website op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de nieuwe wetgeving. Intussen is de Wet Werk en Zekerheid een feit. Zoals voorspeld en inmiddels gebleken, is de impact op de arbeidsrechtelijke en HR-praktijk groot.

Er is aardig wat veranderd. En er staan nog meer veranderingen op stapel die voortvloeien uit de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd of daarop een correctie aanbrengen.

Wij blijven u met deze website op de hoogte houden over de actuele stand van zaken, de inhoud van wetsvoorstellen en de wijzigingen die dit voor de praktijk meebrengt. We geven u tevens praktische tips en adviseren over wat u kunt of moet doen om optimaal voorbereid te zijn op aangekondigde wijzigingen.

Als u vragen hebt of met één van ons zou willen sparren over de wetswijzigingen of de gevolgen in uw situatie, neem dan contact met ons op.

Publicaties

Contractueel overeengekomen datum indiensttreding bindend voor berekening transitievergoeding

De wettelijke transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het salaris c.a. en de lengte van het dienstverband van de werknemer. In een recente zaak tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst verschilden werkgever en werknemer van mening over de precieze datum van indiensttreding en de daaraan gekoppelde berekening van de transitievergoeding. De werknemer stelde dat hij […]