Onze publicaties

Naar het archief
fiorens-hogere-billijke-vergoeding-bij-vergaande-gevolgen-voor-de-werknemer-bij-ontslag

Hogere (billijke) vergoeding bij “vergaande gevolgen voor de werknemer” bij ontslag

Met de komst van de WWZ leek het erop dat de gevolgen van het ontslag voor een werknemer niet meer relevant waren voor de hoogte van de te betalen vergoeding. Dit voorjaar heeft het Gerechtshof Den Haag echter een arrest gewezen, waarin de gevolgen van het ontslag (het zogenoemde gevolgencriterium) voor de betreffende werkneemster wel zijn meegewogen in de berekening van de billijke vergoeding. Wat wil dat zeggen?

fiorens_algemeen

Snel opzeggen om transitievergoeding te voorkomen werkt niet

In de praktijk blijven werkgevers en werknemer creatieve manieren zoeken om onder de nieuwe regels van de WWZ uit te komen. Dat lukt niet altijd, maar de kaders en grenzen worden hierdoor vanzelf duidelijker. Zo ook recentelijk in Breda, waar een werkgever probeerde onder de transitievergoeding uit te komen door snel op te zeggen zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn.

fiorens_algemeen

Transitievergoeding valt niet onder normering WNT

De kantonrechter in Utrecht heeft zich afgelopen maand uitgesproken over de verhouding tussen de WNT en de WWZ. In deze uitspraak oordeelde de rechter dat de transitievergoeding van een topfunctionaris niet door de WNT wordt genormeerd. Ook stelde de rechter dat het niet (meer) aan de rechter is om een vergoeding te bepalen, zodat het verzoek om toekenning van de transitievergoeding wordt afgewezen.