Fiorens is business partner op het gebied van arbeidsrecht en organisatie voor werkgevers, ondernemingsraden en (startende) ondernemers.

 

Fiorens is een advocatenkantoor met specialistische kennis over en ruime ervaring met reorganisaties, in- en outsourcingen, medezeggenschapstrajecten, arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames, arbeidsvoorwaarden, managementcontracten en het in- en uitlenen van personeel. Ook wordt Fiorens regelmatig benaderd voor collectieve of individuele ontslagkwesties. Fiorens treedt op als sparring partner voor MKB, multinationals, bestuurders en ondernemingsraden.

Publicaties

Alle publicaties

Controle op Wet DBA op de lange baan

De afschaffing van de VAR en de introductie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) blijft de gemoederen bezighouden. Na veel kritiek op de Wet DBA, heeft staatssecretaris Wiebes op 18 november 2016 aangekondigd dat de implementatietermijn van de Wet DBA wordt verlengd tot tenminste 1 januari 2018. Wiebes wil hiermee de onzekerheid die er op dit moment heerst, wegnemen. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Update transitievergoeding

Al eerder dit jaar kondigde minister Asscher aan dat hij met een wetsvoorstel zou komen om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding die moet worden betaald als werkgevers een arbeidsovereenkomst beëindigen na twee jaar ziekte. Inmiddels is dit wetsvoorstel bekend. Naast de hiervoor genoemde compensatie, bevat het wetsvoorstel nog een aantal andere wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding.

Uitspraak Hoge Raad in StiPP-arrest

Op 4 november 2016 is een belangrijke uitspraak gedaan door de Hoge Raad voor ondernemers in de uitzend-, detacherings- en payrollbranche. Het betreft de procedure tussen pensioenfonds StiPP en detacheerder Care4Care die met veel interesse en door sommigen ook met spanning werd gevolgd. In dit artikel volgt een samenvatting van dit arrest.

Bekijk alle publicaties